Ziekenhuizen / klinieken

Tegenwoordig is röntgen niet meer weg te denken uit de medische wereld. Zowel diagnostisch als therapeutisch heeft het zijn dienst bewezen. Naast de voordelen zitten er ook risico’s aan het (onverantwoord) gebruik van röntgenstraling. Om dit in goede banen te leiden is er een brede wet en regelgeving die voorschrijft hoe om te gaan met ioniserende straling, waar röntgenstraling onder valt. Deze wetgeving geldt niet enkel voor ziekenhuizen, maar voor ieder bedrijf waar ioniserende straling wordt gebruikt.

In het Besluit stralingsbescherming is vastgelegd welke maatregelen er genomen dienen te worden om werknemers en burgers te beschermen tegen ioniserende straling. Zo stelt het normen en reguleert het de meldings- en vergunningplicht voor het werken met (radioactieve) bronnen waarbij straling vrijkomt. Het besluit vormt de implementatie van twee richtlijnen van de Europese Unie:

 1. 96/29/Euratom, en
 2. 97/43/Euratom.

De eerste richtlijn voorziet in de bescherming van de gezondheid van de bevolking en werknemers tegen de gevaren van ioniserende straling. De tweede richtlijn beschermt personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling.

Radiation Experts B.V. is gespecialiseerd in de theoretische en praktische uitvoering van het besluit stralingsbescherming met betrekking tot medische röntgendiagnostiek.
Zaken waar Radiation Experts zich op richt:

 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering van het Besluit Stralingsbescherming;
 • Kernenergiewet dossier opstellen en auditeren;
 • Vergunningsaanvragen;
 • Melding van toestellen;
 • Acceptatie- , prestatie- en constantheidtesten van apparatuur;
 • Stralingsveiligheidsinspecties van radiologische ruimtes;
 • Terreingrensberekening;
 • Risico-Inventarisatie;
 • Bijscholingen op gebied van straling;
 • Diagnostische Referentieniveaus (DRN);
 • Periodieke controles aan persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Afschermingsberekeningen;
 • Klinisch fysische ondersteuning.
 

  site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven