Scholen

Wanneer een opleidingsinstituut in het kader van haar curriculum een stralende toepassing gebruikt valt deze hiermee direct onder de kernenergiewet. Voorbeelden hiervan zijn de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en de opleiding tot tandheelkundig assistent. Ook opleidingen waarbij gebruik gemaakt wordt van radioactieve bronnen, bijvoorbeeld bij (bio)medisch onderzoek, vallen onder de kernenergiewet.

In het Besluit stralingsbescherming is vastgelegd welke maatregelen er genomen dienen te worden om werknemers en burgers te beschermen tegen ioniserende straling. Zo stelt het normen en reguleert het de meldings- en vergunningplicht voor het werken met (radioactieve) bronnen waarbij straling vrijkomt. Het besluit vormt de implementatie van twee richtlijnen van de Europese Unie:
 1. 96/29/Euratom, en
 2. 97/43/Euratom.
De eerste richtlijn voorziet in de bescherming van de gezondheid van de bevolking en werknemers tegen de gevaren van ioniserende straling. De tweede richtlijn beschermt personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling.

Radiation Experts B.V. is gespecialiseerd in de theoretische en praktische uitvoering van het besluit stralingsbescherming.

De werkzaamheden die Radiation Experts voor scholen en opleidingsinstituten verricht zijn:
 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering van het Besluit Stralingsbescherming;
 • Kernenergiewet dossier opstellen en auditeren;
 • Vergunningsaanvragen;
 • Melding van toestellen;
 • Acceptatie- , prestatie- en constantheidtesten van apparatuur;
 • Stralingsveiligheidsinspecties van radiologische ruimtes;
 • Terreingrensberekening;
 • Risico-Inventarisatie;
 • Bijscholingen op gebied van straling;
 • Diagnostische Referentieniveaus (DRN);
 • Periodieke controles aan persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Afschermingsberekeningen;
 • Klinisch fysische ondersteuning.


   site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven