European Veterinary Conference voorjaarsdagen 2016

Het grootste congres voor dierenartsen en dierenartsassistenten de “European Veterinary Conference voorjaarsdagen 2016” is dit jaar voor de eerste keer gehouden in de Fokker terminal in Den Haag.

Tijdens de European Veterinary Conference ontmoeten diverse veterinaire professionals elkaar om te netwerken en om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen in de veterinaire sector. Op de beursvloer in de Fokker Terminal in Den Haag waren circa 75 verschillende bedrijven vertegenwoordigd. Het was voor de veterinaire professionals mogelijk om geïnformeerd te worden op verschillende terreinen zoals de geneeskunde, petfood, gereedschappen, apparatuur, training en diverse diensten zoals stralingsveiligheid.

De stand werd bemand door de heren:
 • Jeroen Kotvis, stralingsdeskundige niveau 3;
 • Dick Beesemer stralingsdeskundige niveau 4.

Omdat door veel dierenartsen gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling door middel van röntgentoestellen ten behoeve van diagnostiek, was het voor Radiation Experts B.V. een uitgelezen kans om onze diensten als onafhankelijke partij aan te bieden op het gebied van stralingshygiëne in de veterinaire praktijk.

Dienstverlening van Radiation Experts B.V. voor dierenartsenpraktijken omvat onder meer:
 • Het uitvoeren van acceptatie- en prestatietesten (jaarlijkse controle)
 • Stralingsveiligheidsinspecties
 • Berekeningen van de dosis aan de terreingrens
 • Het opstellen van risicoanalyses door een stralingsdeskundigen niveau 3 conform de richtlijn “leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen” die is opgesteld door de RIVM
 • Het aanmelden en-of vergunningsaanvragen en –wijzigingen van röntgentoestellen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • Het opstellen van een beheersysteem (kernenergiewet dossier)Tevens waren er diverse leveranciers en fabrikanten met de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostische onderzoeksapparatuur zoals röntgentoestellen aanwezig. Omdat leveranciers vaak niet thuis zijn in het hele traject van risicoanalyse tot en met vergunningsaanvraag, en er geen geregistreerde niveau 3 deskundige binnen het bedrijf aanwezig is, kan Radiation Experts B.V. uitkomst bieden. Ook hier staat kwaliteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel.De beurs was tevens ingericht met een carrière-evenement en werd daarom druk bezocht door de toekomstige paraveterinair (dierenartsassistent). In de foto hierboven wordt door Dick Beesemer aan studenten, met behulp van een Normi 13 fantoom, uitgelegd wat het doel en nut is van kwaliteits-borging binnen de veterinaire sector.

Voor Radiation Experts B.V. waren de European Veterinary Conference voorjaarsdagen 2016, een geweldige kans om onze diensten voor het voetlicht te brengen binnen een breed spectrum van de veterinaire sector.

 
naar boven
  Boerhaave Medisch Centrum & Radiation Experts B.V. slaan handen ineen bij de behandeling van clusterhoofdpijn

Boerhaave Medisch Centrum stelt zich ten doel de hoogste kwaliteit zorg te bieden. Kwaliteit die zich niet alleen uit in de behandeling zelf, maar ook in haar medewerkers en in de voor- en nazorg. Door helder advies en duidelijke informatie vooraf en een goede begeleiding van de patiënten tijdens en na de behandeling kan het Boerhaave Medisch Centrum een hoge kwaliteit waarborgen.
Radiation Experts B.V. is gekwalificeerd om stralingsbronnen en de ruimten waarin handelingen met deze stralingsbronnen plaatsvinden te controleren. De stralingsdeskundigen van Radiation Experts B.V. hebben een gedegen opleiding genoten en hebben een medisch diagnostische, bouwkundige of industriële achtergrond.
Radiation Experts B.V. is hierdoor uitermate geschikt voor het oplossen van vraagstukken ten aanzien van stralingsveiligheid waarbij een multifactoriële aanpak gewenst is. Vanaf het eerste kwartaal 2016 gaat het Medisch Centrum Boerhaave in het kader van een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het VUmc, implantaten plaatsen in de kaakregio bij patiënten die lijden aan neuralgie van Norton. Deze aandoening uit zich in enkelzijdig voorkomende clusterhoofdpijnen. Clusterhoofdpijn wordt aan-gemerkt als een van de meest pijnlijke syndromen waar de mens aan kan lijden.
Radiation Experts B.V. is door Boerhaave Medisch Centrum gevraagd te assisteren in haar dienstverlening op de volgende vlakken:
 • Advies ten aanzien van bouwkundige voorzieningen in het kader van afscherming van ioniserende straling;
 • Opstellen pakket van eisen voor aanschaf C-boog;
 • Acceptatietest van de C-boog;
 • Opstellen van een risicoanalyse in het kader van het Besluit Stralingsbescherming en de Arbeidsomstandighedenwet;
 • Indienen van de vergunningaanvraag inzake de Kernenergiewet bij de ANVS;
 • Training en opleiding van het OK-personeel in het gebruik van een C-boog voor medisch diagnostische doeleinden;
 • Advies bij de selectie en aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naar verwachting zullen de eerste patiënten in kwartaal 1 van 2016 van het implantaat worden voorzien. In samenwerking met het VUmc zullen na het plaatsen van de implantaten op een later moment de resultaten naar aanleiding van het onderzoek worden gepubliceerd.

 
naar boven
  Voor de Specialistische Dierenkliniek Utrecht verzorgen wij de vergunningaanvraag en gaan we de acceptatie- en statustesten uitvoeren

De Specialistische Dierenkliniek Utrecht is een grote en, zoals de naam al zegt "gespecialiseerde" dierenkliniek. De kliniek is gevestigd in een uiterst modern gebouw vlak naast het St. Antonius Ziekenhuis. Met veel gebruik van glas in de inrichting zijn alle (steriele) werkzaamheden zichtbaar en ziet het complex er van binnen zeer licht uit. Om de mogelijkheden voor veterinaire diagnostiek uit te breiden heeft SDU een CT-scanner van het merk Toshiba aangeschaft

Via een van onze relaties is deze opdracht aangedragen waarbij al snel duidelijk werd dat bij deze opdracht nogal haast is geboden. Hoewel de verschillende partijen (architect, aannemer, leverancier en Radiation Experts) pas in december voor het eerst bij elkaar zaten wordt de start van de verbouw al in februari verwacht. Als onderdeel van deze opdracht verzorgen wij voor SDU:
 • Het opstellen van een risicoanalyse;
 • Het uitvoeren van een uitgebreide acceptatietest bij oplevering van de CT-scanner;
 • Het uitvoeren van afschermingsberekeningen;
 • Het verzorgen en begeleiden van het gehele proces voor vergunningaanvraag;
 • Het adviseren en begeleiden bij het opzetten van een interne stralingshygiënecommissie.

Direct na het verstrekken van de opdracht zijn wij aan de slag gegaan met het verzamelen van informatie voor de vergunningaanvraag. Verstrekking van de vergunning wordt begin 2015 verwacht.

 
naar boven
  Voor IDB Holland maken wij de risicoanalyse, gaan we het beheersysteem opzetten en werken aan veiligheidsprotocollen

IDB-Holland is wereldwijd de grootste producent voor radiofarmaca gebaseerd op het Lutetium 177 isotoop. IDB Holland is gevestigd in het pittoresque Baarle-Nassau. Hier heeft IDB Holland een state-of-the art productiefaciliteit laten bouwen. Het productieproces vind plaats volgens de GMP-methodiek (Good Manufacturing Practice) wat een constante kwaliteitsgarantie biedt. IDB Holland heeft het gehele productieproces in haar beheer, van activering van Lutetium tot het moment dat het product naar de klant wordt verzonden. De klanten van IDB-Holland bevinden zich wereldwijd, het overgrote deel gaat na productie dan ook via Schiphol de rest van de wereld over.

IDB-Holland heeft zoals gezegd een van de meest moderne productiefaciliteiten van radiofarmaca ter wereld. Omdat de productie van Lutetium relatief nieuw is, en de vraag groot heeft de coördinerend stralingsdeskundige de assistentie van Radiation Experts B.V. ingeroepen. We zijn in eerste instantie op locatie een kijkje komen nemen en we hebben een prettig gesprek gevoerd met de CEO, de coördinerend deskundige en de sales-afdeling van IDB. Door ons een goed beeld te vormen van de activiteiten van het bedrijf hebben we een advies kunnen uitbrengen voor de werkzaamheden die wij als onafhankelijk bureau voor IDB-Holland kunnen overnemen:
 • We gaan de risicoanalyse, vanwege de veranderingen in productie en productieproces opnieuw opstellen;
 • We gaan het oude KEW-dossier voor IDB Holland digitaliseren en omzetten naar een net en goed beheersysteem;
 • Veel (stralingsveiligheids)zaken binnen IDB zijn uitermate goed geregeld. Sommige van de interne regels waren echter nog niet geformaliseerd. Hierin gaan wij een leidende en trekkende rol nemen.

De werkzaamheden voor IDB Holland zijn inmiddels gestart met het uitvoeren van stralingsveiligheidsmetingen op locatie. De oplevering van de risicoanalyse wordt eind februari verwacht.

 
naar boven
  Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht kiest voor de dienstverlening van Radiation Experts B.V.

Het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht kent al enige tijd de behoefte tot het vinden van een partner die voor de praktijk de administratie en het beheer van de stralende toestellen onder haar beheer kon nemen. Met de geplande aanschaf van een CT-scanner met daarbij horend een vergunningaanvraag en stralingsveiligheidsinspecties, was dit voor de ondernemer het juiste moment deze keuze te maken. Via de leverancier van het toestel (UD-Vet) is de ondernemer bij Radiation Experts B.V. terecht gekomen. Na een prettig kennismakingsgesprek is ons direct gevraagd een offerte uit te brengen. De ondernemer heeft besloten de volgende werkzaamheden bij ons onder te brengen:
 • Het aanvragen van een vergunning voor de nieuw aangeschafte CT-scanner;
 • Het uitvoeren van zowel een acceptatietest aan het nieuwe toestel als een stralingsveiligheidsinspectie aan de röntgenkamer;
 • Het opstellen van het KEW-dossier;
 • Het opstellen van veiligheidsprotocollen;
 • Advies bij het inrichten van een juiste organisatie met betrekking tot stralingsveiligheid.

Inmiddels is de CT-scanner geplaatst, alle testen zijn uitgevoerd en is de vergunning verleend. De CT-scanner is na een zogenaamde applicatietraining in gebruik genomen. Voor het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht is dit een extra dienstverlening in het veterinair medisch diagnostisch onderzoek dat aan haar patiënten wordt aangeboden.

 
naar boven
  Overname Nuclisafe BV

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de bedrijfsactiviteiten van Nuclisafe BV zijn overgenomen door Radiation Experts BV.

Nuclisafe, in persoon van dhr. Dekker, is net als Radiation Experts BV actief in het vakgebied stralingsveiligheid. De expertise en klantenkring zijn samengevoegd en betreffen nu de medische sector (met name röntgenapparatuur), onderwijs- en onderzoeksector, industriële toepassingen in transport, civiele techniek, voedingsindustrie, product- en procescontrole.

De overname heeft officieel per 1 januari 2014 plaatsgevonden.

Radiation Experts werkt aan een groei en verbreding van de dienstverlening.
Om een optimale kennisoverdracht te waarborgen heeft Bram Dekker zich als stralingsdeskundige meerjarig, maar afbouwend, verbonden aan Radiation Experts. De kennismaking met de contactpersonen en de kennis over de locaties en werkzaamheden zal daardoor één op één overgedragen kunnen worden.

 
naar boven
  Nieuwe medewerker/collega

Per 1 oktober 2014 is Jeroen Kotvis in dienst getreden bij Radiation Experts BV.
Jeroen Kotvis is stralingsdeskundige Niveau 3.
Per 1 oktober heeft Jeroen de werkzaamheden van Flip Bomert geheel overgenomen.

Jeroen is bereikbaar op jeroen.kotvis@radiationexperts.nl en op
06- 53 98 29 08 of 070 399 89 09

   
naar boven
  Samenwerking met klinisch fysici

Radiation Experts is tot overeenstemming gekomen over een samenwerking met klinisch fysici.
Door de samenwerking zullen de diensten van een klinisch fysicus nu rechtstreeks gecontracteerd kunnen worden via een overeenkomst met Radiation Experts BV.

Voor veel van onze klanten bleek het maken en vastleggen van een contractuele verbintenis met een klinisch fysicus, in het kader van de vergunning verplicht, een verplichting die in praktijk geregeld niet eenvoudig en snel te realiseren is. Door deze samenwerking hopen de gecontracteerde vakgroep Klinische Fysica en Radiation Experts in een behoefte te voorzien.

   
naar boven
  Erkend diploma Stralingshygiëne voor Assistenten

Radiation Experts organiseert in samenwerking met Omnia-Opleidingen B.V. cursussen basiskwalificatie stralingshygiëne voor algemeen assistenten, preventie-assistenten, mondhygienisten, OK-assistenten, pijnpolipersoneel etc. De cursussen worden het hele jaar door aangeboden bij open inschrijving en als in company training. Iedere cursus wordt afgesloten met een toets die leidt tot een wettelijk noodzakelijk en erkend diploma.

Gebruik het contactformulier voor meer informatie of bel met Maurice Smith op 06 – 51 33 06 38

Erkend diploma 5AM Tandartsen

Voor deze cursus geldt hetzelfde, gebruik het contactformulier voor meer informatie of bel met Maurice Smith op 06 – 51 33 06 38

   
naar boven
  Tandartsen langjarig ontzorgd

In de tandartspraktijk gelden strenge eisen aan het borgen van de stralingsveiligheid.
Wet- en regelgeving zijn onlangs aangescherpt.
De Arbeidsinspectie controleert, handhaaft en beboet.

Radiation Experts neemt de kwaliteits-borging van de röntgentoestellen inclusief de stralingsveiligheid voor de praktijkhouder geheel uit handen en zorgt ervoor dat de tandartspraktijk iedere audit doorstaat en voorkomt daarmee dat boetes of claims zouden worden opgelegd.
Radiation Experts werkt vanuit een nieuw transparant meerjaren contract.

De status van de toestellen, het KEW-dossier en de risico-analyses is daarmee voor jaren in vertrouwde handen.

   
naar boven
  site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven