Industrieel / Civiel

In de industrie en de civiele sector worden stralingsbronnen gebruikt die er met name op gericht zijn meer informatie te geven over de gebruikte materialen en grondstoffen. Het gaat hierbij om het gebruik van gesloten radioactieve bronnen in het kader van meet- en regeltechniek. Hierbij kan gedacht worden aan:
 • Het doen van niveaumetingen in industriële processen
 • Het doen van dichtheidsmetingen in de procesindustrie
 • Het doen van dieptemetingen in de weg- en waterbouw
 • Het doen van vochtmetingen in de weg- en waterbouw

Ook in de voedingsindustrie worden niveaumetingen gedaan, in dit geval veelal met behulp van röntgenstraling. In grote productiefaciliteiten van producenten van voeding en medische supplementen wordt in de productielijn met behulp van röntgenstraling het afvulniveau van de (PET-) flessen bepaald. Ook worden er met behulp van röntgenstraling dichtheidsmetingen en kwaliteitsmetingen gedaan in de proces- en voedingsindustrie. Deze röntgentoestellen werken vaak op een lage buisspanning en zijn daarmee veelal meldingsplichtig. Uiteraard kan Radiation Experts B.V. deze melding voor uw bedrijf verzorgen.

De verplichtingen die voor industrie gelden zijn anno 2015 met het nieuwe Besluit stralingsbescherming verder verscherpt.

Risicoanalyse
Voor het werken met ioniserende straling is het, vanuit het oogpunt van werknemersbescherming voor de ondernemer verplicht een risicoanalyse op te stellen. De risicoanalyse moet worden opgesteld vóór de werkzaamheden plaats gaan vinden.
Per 1 januari 2015 moet deze risicoanalyse opgesteld zijn, of akkoord bevonden zijn, door een stralingsdeskundige niveau 3. Bij het werken met radioactiviteit of röntgenstraling zijn de risico’s vaak niet gering en ze zijn veelal niet direct zichtbaar. Het opstellen van een goede risicoanalyse die de tand des tijds kan doorstaan is geen sinecure.
De stralingsdeskundigen van Radiation Experts B.V. hebben een ruime ervaring met het opstellen van complexe risicoanalyses voor industriële en civiele toepassingen. Onze stralingsdeskundigen kunnen u uiteraard ook van dienst zijn bij het beoordelen van uw huidige risicoanalyse.

Daarnaast bestaat de dienstverlening die Radiation Experts B.V. aan bedrijven in de industrie en civiele sector kan bieden uit onderstaande:
 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering
  van het Besluit stralingsbescherming;
 • Kernenergiewet dossier opstellen en auditeren;
 • Vergunningsaanvragen;
 • Melding van toestellen;
 • Stralingsveiligheidsinspecties van productieruimtes en toestellen;
 • Terreingrensberekeningen;
 • Bijscholingen op gebied van straling;
 • Klinisch fysische ondersteuning.


   site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven