Welkom

Radiation Experts B.V. zorgt ervoor dat handelingen met stralingsbronnen bij haar opdrachtgevers volgens de geldende wet- en regelgeving plaats vinden.

De dienstverlening van Radiation Experts B.V. omvat onder andere het opstellen van vergunningaanvragen, risicoanalyses, terreingrensberekeningen, werkvoorschriften en het begeleiden bij aanschaf en implementatie van röntgenapparatuur. Daarnaast worden door Radiation Experts B.V. kwaliteitsborgingprogramma’s opgesteld en uitgevoerd en stralingsveiligheidsmetingen aan radiologische ruimten verricht.

   Radiation Experts B.V. heeft gekwalificeerd personeel met het juiste deskundigheidsniveau in dienst om de werkzaamheden naar de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.

Radiation Experts B.V. beschikt over een vergunning inzake de Kernenergiewet met kenmerk 2013/0314-07, d.d. 17 mei 2013, voor het doen van kwaliteitscontroles en inspecties op het gebied van stralingsveiligheid voor het uitvoeren van handelingen met toestellen die ioniserende straling uitzenden.

Radiation Experts B.V. houdt kantoor aan de Laan van Oversteen 20 te Rijswijk.
       

naar boven