Dierenartsen

Voor een dierenartspraktijk hangt het af van de grootte van de praktijk, hoeveel röntgenapparaten er aanwezig zijn. Voor de “gewone” praktijken is er meestal maar een enkel toestel dat röntgenstralen gebruikt aanwezig, in dit geval voor het opsporen van breuken en/of obstructies in de organen van huisdieren. Wanneer de dierenarts ook ingezet wordt voor de veestapel, zijn er vaak meerdere toestellen en soms ook grotere toestellen in gebruik.

Voor het toepassen van de apparatuur is een vergunning nodig, die wordt afgegeven door Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
Er dient jaarlijks een inspectie van de apparatuur op een juiste werking plaats te vinden. Ook behoort
het opstellen van een risicoanalyse door een stralingsdeskundige niveau 3 tot verplichtingen die per 1 januari 2015 voor dierenartsen gelden.
De verplichtingen die voor dierenartsen gelden zijn anno 2015 niet anders dan die voor de medische diagnostiek. De dienstverlening die Radiation Experts B.V. aan dierenartsen kan bieden omvat:
 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering van het Besluit Stralingsbescherming;
 • Kernenergiewet dossier opstellen en auditeren;
 • Vergunningaanvragen;
 • Melding van toestellen;
 • Acceptatie- , prestatie- en constantheidtesten van apparatuur;
 • Stralingsveiligheidsinspecties van radiologische ruimtes;
 • Terreingrensberekeningen;
 • Risico-inventarisaties;
 • Bijscholingen op gebied van straling;
 • Periodieke controles aan persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Afschermingsberekeningen;
 • Klinisch fysische ondersteuning.

   site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven