Diensten

Opstellen risico-inventarisatie en evaluatie stralingstoepassingen
De arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de ondernemer verplicht is de risico´s die het werken bij de organisatie voor haar medewerkers met zich mee brengen in kaart te brengen. Het opstellen van een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie voor het gebruik van ioniserende straling is een verplicht onderdeel voor elke ondernemer die ioniserende straling binnen zijn organisatie toepast. Uit een onderzoek van de arbeidsinspectie is gebleken dat "risicoanalyses te weinig worden opgesteld omdat de organisaties vaak niet weten hoe ze zoiets aan moeten pakken" (RIVM-rapport 620850001).

Radiation Experts B.V. beschikt over een ruime ervaring in het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie. Ook toetsen wij regelmatig bestaande risico-inventarisatie en evaluaties in het kader van de veranderde beoordelingscriteria van een risico-inventarisatie en evaluatie. Conform de bepalingen gesteld in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming moeten alle risico-inventarisatie en evaluaties beoordeeld worden door een stralingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige.

Bij het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie brengen we de blootstelling voor de medewerkers onder normale werkomstandigheden in kaart. We inventariseren daaropvolgend alle voorziene onbedoelde gebeurtenissen die denkbaar zijn bij uw toepassing. Elke voorziene onbedoelde gebeurtenis wordt op basis van metingen verder uitgewerkt in de vorm van een risicoberekening die zowel de kans op het onbedoelde effect als de jaarlijkse dosis van het onbedoelde effect tot uiting brengt.

Na een ingrijpende wijziging in de situatie, zoals een verbouwing of een vervanging van een röntgentoestel, moet de risico-inventarisatie en evaluatie worden geactualiseerd. Op basis van de bevindingen van de risico-inventarisatie en evaluatie worden, indien nodig, aanbevelingen gedaan om de risico's voor de uw medewerkers te verkleinen. Het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht document als onderdeel van een vergunningaanvraag. Ook wordt op basis van de risico-inventarisatie en evaluatie de onderbouwing gegeven of uw medewerkers al dan niet als "blootgestelde werker" worden aangemerkt. Een gevolg hiervan kan zijn dat de berekeningen uit de risico-inventarisatie en evaluatie bepalen dat uw medewerkers TLD-dosimeters moeten dragen.

Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie maakt Radiation Experts B.V. gebruik van de opzet die is weergegeven in bijlage A uit de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. In alle gevallen en bij alle toepassingen bevat de risico-inventarisatie en evaluatie een duidelijke beschrijving van:
  • Risico-identificatie;
  • Risicoberekening;
  • Risico-evaluatie.

Het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie is maatwerk. Voor elke organisatie is de situatie anders. We bespreken graag met u de mogelijkheden hoe we u bij het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie van dienst kunnen zijn.
 

loodpot
   

vorige pagina