Diensten

Aanvraag vergunning Kernenergiewet
Radiation Experts B.V. voert vergunningaanvragen uit voor alle soorten vergunningplichtige handelingen met ioniserende straling. Hierin volgen wij de bepalingen zoals die gesteld zijn in hoofdstuk 3 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Met de laatste wijziging in wet- en regelgeving die op 6 februari 2018 in werking is getreden, is er aan de vergunningplicht een groot aantal zaken gewijzigd. Er zijn nu meer toepassingen vergunningplichtig dan voorheen en het aanvragen van een kernenergiewetvergunning is nu voorbehouden aan de geregistreerd stralingsdeskundige. Bij het opstellen van de vergunningaanvraag wordt de "Handreiking voor het indienen van een vergunningaanvraag voor handelingen ingevolge artikel 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet" als leidraad genomen. Door het beschrijven van alle onderdelen uit de handreiking wordt uiteindelijk gekomen tot een volledige vergunningaanvraag. Een dergelijk pakket bestaat bij een nieuwe aanvraag in ieder geval uit:
  • De uitgeschreven vergunningaanvraag
  • Mandaatverlening van de ondernemer aan de SBD
  • Risico-inventarisatie en evaluatie
  • Milieuanalyse
  • Locatiegegevens (uittreksel kadaster, bouwtekeningen, afschermingsberekeningen)
  • Benoemingsbrieven TMS en SBD
  • Toepassingsspecifieke bijlagen zoals technische datasheets, handleidingen en broncertificaten
  • Werkvoorschriften, protocollen en werkinstructies
  • Bewijzen van deskundigheid (bijvoorbeeld diploma's stralingsdeskundigheid)
  • Rechtvaardiging van het gebruik van de bron van ioniserende straling (zowel de generieke rechtvaardiging als de specifieke rechtvaardiging)

De vergunningaanvraag wordt door onze stralingsdeskundige samen met u of een van uw medewerkers opgesteld. Het digitaal indienen van de aanvraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) verzorgen wij. Hiervoor gebruikt de stralingsdeskundige het e-herkenning controlemiddel van Radiation Experts B.V.. Voor het beoordelen van de inhoud van de vergunningaanvraag geldt een eerste behandeltermijn van maximaal 8 weken. Radiation Experts B.V. zal zo ver dat in onze mogelijkheden ligt bemiddelen om een snelle vergunningsverlening te bewerkstelligen.
 

   

vorige pagina